Wednesday, January 18, 2012

Part 5 Painting 2011

Maka tamatlah sudah kelas seni catan untuk semester 5 yang dibimbing oleh Encik Ahamd Syukri dan saya mengucapkan terima kasih kepada beliau kerana telah memberi banyak ilmu pengetahuan lebih mendalam dalam dunia seni. Cara penyampaiannya agak santai dan sering kali memberi nasihat kepada anak didiknya supaya lebih terbuka untuk melihat sesuatu karya dan memahami content dan context dalam sesuatu karya.